Dodatkowe zajęcia

Rytmika i muzykoterapia

Zajęcia prowadzi: mgr Małgorzata Krauze

Muzyka jest głównym środkiem wychowania, gdyż rytm i harmonia wnikają w duszę człowieka, docierają aż do jej głębin i czynią ja prawdziwie piękną – Platon

Zajęcia z zakresu rytmiki to realizacja językiem ciała i duszy różnorodnych elementów muzyki. To rozwijanie głosu, słownictwa i oddechu. Kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz zdolności intelektualnych. Aktywizowanie ciała i mózgu dzięki energii, harmonii i rytmowi w muzyce. Kształtowanie wyobraźni twórczej i wyciszenie poprzez muzykę relaksacyjną.


Karate

Zajęcia prowadzi: Sensei Paweł Bombolewski – 5 Dan (czarny pas)

Nauka karate opiera się na 5 zasadach wpajanych dzieciom podczas treningów:

  • rzecz w tym, aby kształtować charakter
  • rzecz w tym, aby bronić drogi prawdy
  • rzecz w tym, aby umacniać siłę ducha
  • rzecz w tym, aby opanować swą gwałtowność
  • rzecz w tym, aby przestrzegać i szanować zasad etykiety i prawideł przyzwoitości

Naczelny cel: Ukształtowanie typu kulturowego karateki, jego osobowości oraz umiejętności w zakresie walki.
Cel kierunkowy: Ukształtowanie pozytywnych postaw życiowych, opartych na 5 zasadach karate, wpojenie nawyku sportowego trybu życia.


Przedszkole i piłka

Zajęcia prowadzi: mgr Adrian Szpakowski

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każde lekarstwo, ale wszystkie lekarstwa razem wzięte nie zastąpią ruchu” – dr Wojciech Oczko

Program zajęć „Przedszkole i Piłka” realizowany w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, został stworzony w celu zapoznania dzieci w wieku przedszkolnym z szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Zajęcia mają na celu pierwszy kontakt dziecka z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych jak i szerzej, w przygotowaniu dziecka pod względem mentalnym do współpracy w drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej.


Zabawa z angielskim

Zajęcia prowadzi: mgr Paulina Kozak

„Most people walk in and out of your life, but only friends leave footprints in your heart”


Taniec nowoczesny

Zajęcia prowadzi: mgr Anna Ruczyńska

„Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się z radością, umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce”


Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia prowadzi: mgr Joanna Reinowska

„Lekarstwem na smutek jest ruch. Receptą na siłę – działanie”


Logopeda

Zajęcia prowadzi: mgr Małgorzata Hrycaj

„Gdy słucham co mówisz, słyszę kim jesteś” – Ralph-Waldo Emerson

Wszystkie Domowe Przedszkolaki są objęte bezpłatną opieką logopedyczną. Zajęcia odbywają się w formie grupowej oraz indywidualnej.